Voorwaarden

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Deelname Actie

 1. De actie loopt tot maandag 21 december 2020.
 2. Om aan de actie te kunnen deelnemen, moet je jezelf inschrijven voor de So Vegan So Fine en SMEG nieuwsbrief.
 3. Elk in Nederland woonachtig persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 4. Om deel te nemen aan de actie dient een deelnemer zijn persoonsgegevens achter te laten.
 5. Elke deelnemer mag eenmalig deelnemen.
 6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 7. Deelname van So Vegan So Fine en SMEG medewerkers is uitgesloten.
 8. So Vegan So Fine is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegevens een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de So Vegan So Fine nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. Aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma.
 2. De uitslag van de actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 3. De prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. De prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.
 4. De winnaar van de actie krijgt een persoonlijk bericht via e-mail.
 5. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 6. So Vegan So Fine en SMEG zijn bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 7. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Verkooppunten